Information

Nevis Rytmiska Gymnastikklubb

Postadress Eva Rodriguez, Järneksvägen 6
24544 Staffanstorp

E-post nevis.rgk@gmail.com

Föreningsnummer 44542-19

Bankgiro 589-0389

Organisationsnummer 802457-7093

Hemsida www.nevisrg.se

Styrelsen 2023

Ordförande: Nils Lekeberg

Vice Ordförande: Anna Sandell

Sekreterare: Arundhati Olsson 

Kassör: Eva Rodriguez 

Ledarmot: Christian Nilsson

Suppleant: Malin Rosberg

Suppleant: Katarina Kvist

Valberedningen 2023

Sammankallande: 

Ulrika Landin

Ledamot: 

Marina Bondarik, Johanna Bonow

Kommittéer

Vi är en liten klubb där alla arbetar ideellt och all hjälp från föräldrar är viktig. Vi behöver alltid hjälp! 

Så hör av dig till oss om du har möjligheten att hjälpa till!

Föräldrar kommittén:
 
Sammankallande: Malin Heide von Knorring 

Medlemmar: Daniell Sandell

Föräldragruppen sköter bemanning, utsmyckning av hallen och arrangemang kring försäljningen under tävlingar och uppvisningar samt andra arrangemang som Nevis RGK genomför.

Tävlings kommittén: tavling@nevisrg.se
 
Sammankallande: Petra Wallenberg 

Medlemmar:Anna Sandell, Malin Wall

Tävlingskommittén ansvarar för genomförande av Nevis RGK egna tävlingar/arrangemang i samråd med person/er från föräldrar kommittén. Samt även samarbete med föräldrar kommittén gällande resa, mat och boendegruppen på tävlingar/läger utanför Staffanstorp. Tävlingsgruppen är även ansvariga för att söka sponsorer till tävlingar och föreningen.

Kontakta styrelsen