Information

Nevis Rytmiska Gymnastikklubb

Föreningsnummer 44542-19
Postadress Eva Rodriguez, Järneksvägen 6
24544 Staffanstorp

E-post nevis.rgk@gmail.com
Hemsida www.nevisrg.se
Bankgiro 589-0389
Organisationsnummer 802457-7093 

Styrelsen 2022

Ordförande: Nils Lekeberg

Vice Ordförande: Anna Sandell

Sekreterare: Arundhati Olsson 

Kassör: Eva Rodriguez 

Tränar samordnare: Petra Wallenberg

Suppleant: Malin Rosberg

Suppleant: Niklas Dustler

Valberedningen 2022

Sammankallande: Ulrika Landin

Ledamot: Hanna Marcian

Ledamot: Vaknat 

Kommittéer

Vi är en liten klubb där alla arbetar ideellt och all hjälp från föräldrar är viktig. Vi behöver alltid hjälp! 

Så hör av dig till oss om du har möjligheten att hjälpa till!

Föräldrar kommittén: Sammankallande: Malin Heide von Knorring 

Medlemmar: Rasa Christos, Daniell Sandell

Föräldragruppen sköter bemanning, utsmyckning av hallen och arrangemang kring försäljningen under tävlingar och uppvisningar samt andra arrangemang som Nevis RGK genomför.

Tävlings kommittén: Sammankallande: Petra Wallenberg 

Medlemmar: Evelina Ahlgren, Anna Sandell, Malin Wall

Tävlingskommittén ansvarar för genomförande av Nevis RGK egna tävlingar/arrangemang i samråd med person/er från föräldrar kommittén. Samt även samarbete med föräldrar kommittén gällande resa, mat och boendegruppen på tävlingar/läger utanför Staffanstorp. Tävlingsgruppen är även ansvariga för att söka sponsorer till tävlingar och föreningen.