Information

Nevis Rytmiska Gymnastikklubb

Postadress Eva Rodriguez, Järneksvägen 6
24544 Staffanstorp

Föreningsnummer 44542-19

Bankgiro 589-0389

Org.nummer 802457-7093

Hemsida www.nevisrg.se

Styrelsen 2024

  • Ordförande: Nils Lekeberg

  • Vice Ordförande: 
  • Sekreterare: Arundhati Olsson 
  • Kassör: Eva Rodriguez 
  • Ledarmot: 
  • Ledarmot:
  • Suppleant: 

Valberedningen 2024

  • Sammankallande: 
  • Ledamot: 
  • Ledamot: 

Kommittéer

Vi är en liten klubb där alla arbetar ideellt och all hjälp från föräldrar är viktig. Vi behöver alltid hjälp! 

Så hör av dig till oss om du har möjligheten att hjälpa till!

Föräldrar kommittén: nevis.rgk@gmail.com

Medlemmar:  ?

Föräldragruppen sköter bemanning, utsmyckning av hallen och arrangemang kring försäljningen under tävlingar och uppvisningar samt andra arrangemang som Nevis RGK genomför.

Tävlings kommittén: tavling@nevisrg.se
Medlemmar: Petra Wallenberg, Anna Sandell, Malin Rosberg

Tävlingskommittén ansvarar för genomförande av Nevis RGK egna tävlingar i samråd med styrelsen/ föräldrar kommittén. Samt även samarbete med tränare och styrelsen gällande resa och boende för tävlingar utanför Skåne. 

Kontakta styrelsen