Våra Grupper

Elitgruppen

I denna grupp tränar endast de gymnaster som har som mål att tävla i junior-och senior SM. I gruppen ingår för närvarande två landslagsgymnaster. Tävlar på Internationell, Riks och på mästerskap nivå.

5 dagar/vecka

Riksgruppen från 9 år

Denna grupp riktar sig både till breddgymnaster som tävlar på gymnastikens grundövningar och gymnaster som har kommit lite längre. Tävlar primärt på Regions nivå och närliggande Rikstävlingar.

Mer förkunskap krävs för att träna i denna grupp.

3 dagar/vecka

Regionsgruppen

Detta är gruppen för våra yngre gymnaster som tränar på att tävla. Grupp inom rytmisk gymnastik som har gymnaster från 7 år som tränar på att tävla och samt lite äldre gymnaster som tävlar i regionen (Sydstegen).

Viss förkunskap krävs för att träna i denna grupp.

2 dagar/vecka

Duo-Trio Gruppen

Denna grupp är till för gymnaster som vill träna och tävla i duo trio klassen.  Man bör vara 10 år fyllda och ha tränat rytmisk gymnastik minst 1 år.  Vi tävlar på Region, Riks och internationell nivå.

Viss förkunskap krävs för att träna i denna grupp.

2,5h/vecka

Lokalgruppen VIT

Våra allra yngsta gymnaster inom Rytmisk Gymnastik går i denna grupp, genom lekfulla former och dans tränar vi in grunderna i Rytmisk Gymnastik

Alla är välkomna att träna i denna grupp.  

1 h/vecka

Lokalgruppen Rosa

Här tränar våra nybörjare inom Rytmisk Gymnastik i denna grupp, genom lekfulla former och dans tränar vi in grunderna i Rytmisk Gymnastik

Alla är välkomna att träna i denna grupp.  

1,5 h /vecka