Avgifter

Terminsavgifter Nevis RGK

Medlemsavgift: Som medlem i Nevis RGK betalar man årligen en medlemsavgift på 100 kr och den gäller för ett verksamhetsår. Blir du medlem under vårterminen betalar du medlemsavgift på våren och vicecersa. 

Är du med i fler grupper? Du betalar ändå bara en medlemsavgift per verksamhetsår.

Tränar du i en grupp hos Nevis RGK betalar du en terminsavgift varje termin. 

Alla i en grupp betalar samma terminsavgift även om man sedan väljer att bara vara med på några träningsdagar eller alla. Storleken på träningsavgiften är fast för den grupp och den fastställs på årsmötet. Tillfälligt inställda träningar påverkar inte träningsavgiften. Terminsavgiften är densamma oavsett om anmälan sker innan terminsstart eller några veckor in på terminen. Avgiften reduceras alltså inte efterhand.

Betalning

All fakturering sker elektroniskt via mail, fakturan skickas ut i början av varje termin och hör av dig direkt till Nevis Kassör (eva.nevisrg@gmail.com) om du önskar dela upp betalningen. 

När man betalt in terminsavgiften är man försäkrad genom föreningen etc. Det är därför viktigt att du betalar avgiften snarast möjligt efter att du mottagit fakturan från oss, annars är inte gymnasten försäkrad. 

OBS! Ingen försäkring=Ingen träning. 

Stödmedlem           

200 kr/ verksamhetsår

Vi välkomna alla föräldrar att bli stödmedlemmar. 

Vill du bli medlem utan att var aktiv? Då kan du bli stödmedlem. Här kan du läsa mer om att bli Stödmedlem.

Medlemsavgift                      

100 kr/ verksamhetsår

Som aktiv gymnast är man medlem i Nevis RGK. 

Det innebär att man som aktiv betalar årligen en medlemsavgift på 100 kr och den gäller för ett verksamhetsår.

Terminsavgift

Elitgruppen                

1600 kr/termin

Balett kostnaden tillkommer

Riksgruppen              

1300 kr/termin 

Extra träningspass 100kr /term

Regiongruppen          1050 kr/termin 2022

Extra träningspass 100kr /term

Lokalgruppen              700-750 kr/termin

Extra träningspass 100kr /term

För tävlingar med övernattning ordnar Nevis RGK ett paket med transport och boende. Man kan välja att anta eller så ordnar man allt själv. 

Detta kommer faktureras målsman och ska vara betalt innan tävlingen. Vid Force Majeure sker ingen ersättning från föreningen för resor, boende eller andra eventuella kostnader. 

Tänk på att ha en reseförsäkring aktiv för att få ersättning.
Som medlem i Nevis RGK står föreningen för tävlingsavgiften + administrationsavgiften. Om man stryker sig utan giltigt skäl eller inte dyker upp etc efter att anmälningstiden gått ut, så debiteras dessa avgifter till målsman