Nevis Rytmiska Gymnastikklubb

Hagalidvägen, Hagaidskolan

245 45 Staffanstorp
Styrelsen: nevis.rgk@gmail.com

Tävlingskommiteen: tavling@nevisrg.se

Kassör: eva.nevisrg@gmail.com

Vad ska jag rapportera?

Vår visselblåsarlösning möjliggör anonym rapportering om oegentligheter som strider mot gällande Barnkonvesionen eller våra värdegrunder. 

Alla ärenden tas emot och hanteras av en unik utvald person på Sisu Skåne

Ju mer information du kan ge desto bättre är det. Om möjligt specificera tidpunkten för händelsen/händelserna, en beskrivning av vad du har observerat så detaljerat som möjligt, samt eventuell kunskap om tidigare relaterade incidenter. 

Visselblåsning
Visselblåsning