Att ha ett barnrättsperspektiv inom gymnastiken innebär också att såväl tränare som ledare, på alla nivåer, ska sätta barnet i fokus.


Som förening har vi ett stort ansvar och förtroende som gymnasterna och deras föräldrar ger oss. Därför har vi tagit fram en värdegrund som omfattar trivselregler, uppförandekoder och handlingsplaner. Det berör och ska följas av alla i föreningen, oavsett vilken roll man har - ledare, anställd, styrelseledamot, förälder eller gymnast.
Arbetet med värdegrunden syftar till att stärka samhörigheten i föreningen. 


Värdegrunden skall alltid prägla våra handlingar och bygger på ledorden:


Glädje och utveckling
Gymnastiken i Nevis RGK ska vara spännande, glädjefylld och motiverande. Vi strävar efter att bli bättre och glädjas av varandras framgång. Vi tar tillvara på varandras kompetens.

Öppenhet och omtänksamhet
Vi visar lyhördhet och uppmärksamhet. Verksamheten ska vara öppen och förändringsbenägen och vi arbetar för tydlig kommunikation och ett motiverande klimat.

Trygg miljö
Vi visar alla en ömsesidig respekt och tillit och arbetar aktivt mot kränkande särbehandling. Vi har ledare som är utbildade för sitt uppdrag och vi jobbar för god hälsa och välbefinnande hos barnen.

Om Oss

I Nevis är det viktigt att vi alla glädjs och utvecklas tillsammans och att vi alla är lyhörda för individen. Tillsammans ska vi ha roligt och lära oss förståelse för varandra och vi lär för livet. Att våga och vilja är viktiga ord för oss till varje gymnastens egna mål och vision. Hos Nevis RG erbjuds en mångsidig träning med inslag av dans, rytmik, flexibilitet, styrka och redskapsteknik.
Nevis RGK startade för mer än 30 år sedan och vi har flera nationella och internationella utmärkelser bland ungdom, junior och senior som vi har samlat på oss under åren.

Nevis RGK har sitt fäste i Staffanstorp som ligger mellan Malmö och Lund i Södra Sverige. Vi har nära till både Malmö airport (12 km) och var tjugonde minut går det tåg mellan Malmö och Köpenhamns flygplats Kastrup.


Vi tränar, så som många andra föreningar i Staffanstorp, i Hagalidhallen. Här vi tillgång till en hall för träning och för större tävlingsarrangemang. Träningshallen har en höjd på 9 meter och det är möjligt att dela av hallen i två delar. Under våra tävlingar har vi en cafeteria som våra gymnasters föräldrar tar hand om.


All gymnastikverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att, med respekt för barnets åsikter, alltid ha barnets bästa - det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling - för ögonen.