Stort GRATTIS Johanna Bonow

25.04.2013

Johanna Bonow, tränare i Nevis RGK, har erhållit ett av Skånes idrottsledarstipendier 2012. 

Skåneidrotten tillsammans med Sparbanksstiftelsen Skåne och Färs & Frosta Sparbank delar årligen ut 140 stipendier till ideella idrottsledare i Skåne för goda insatser.

Under året 2012 var Johanna med om att utveckla föreningen och gymnaster på alla nivåer. Hennes stora engagemang och goda ledarinsatser gav också flera gymnaster fina resultat under året.

Eftersom Johanna själv befann sig i London när prisutdelningen skulle ske, fick Eva Rodriguez och undertecknad uppdraget att hämta "checkarna", och ta del av banketten den 25 april på Grand Hotell i Lund. Föreningen erhöll 3000 kronor i form av en utvecklingscheck.