Erik Granqvist föreläsning om Tystnadskulturer inom idrotten

27.08.2023

Nevis RG tog chansen att lyssna på Erik Granqvist föreläsning om Tystnadskulturer inom idrotten. 

I torsdagskväll samlades ett antal förenings- och förbundsledare i Helsingborg för att lyssna på Erik Granqvist som berättar om sina upplevelser av kränkningar/övergrepp och den tystnadskultur som råder inom idrotten.

STORT Tack till Sisu Skåne som anordnade denna otroligt lärorika föreläsning.


"Kultur är lika mycket vad vi uppmuntrar som vad vi tillåter" 

från Fredrik Backmans bok "Björnstad"

En härlig torsdagseftermiddag hämtade Petra mig (Anna) för att åka till Helsingborg och gå på föreläsning med Erik Granqvist, fd hockeymålvakten och numera expertkommentatorn på Viasat. Temat var långt ifrån lika härligt som solen, föreläsningen handlade om "Kränkningar och tystnadskultur i idrotten.
Erik talade utifrån sina egna erfarenheter kring sk inkilningsritualer i hockeyns omklädningsrum där äldre spelare behandlar yngre med extremt kränkande, på gränsen till olagliga, handlingar och hur denna pennalism smittas vidare från isen och hallen ut i vardagen.

Det var smärtsam att höra honom berätta om det han upplevt, men upplyftande hur han vänt det hemska till att bryta tystnaden och öka medvetenheten om vad som verkligen sker bakom de stängda dörrarna.

Han talade om pojkar, omklädningsrum och lagidrott – men hans ord går tyvärr med lätthet att översätta till flickor, gymnastikhall och individuell sport. Han talade om hur små ord som sägs kan växa sig stora inombords på den som hör. Om vad man formas till i en miljö som inte är snäll.
Han talade om självmedicinering och hur han skapade kontroll över sina känslor för att orka fortsätta med det han älskade mest. 

Och han talade om vikten att våga bryta mönstret. Att vara den som inte är tyst. Den som inte fortsätter att ta emot. Eller vara den som fortsätter att höra de hårda orden. Utan istället bli den som börjar tala. Börjar säga ifrån. För tystnadskulturen skyddar bara en – och det är förövaren…

Han talade om att tydliga regler är viktigt och att regler efterföljs är ännu viktigare.
Tydlighet skapar trygghet.

En sak som jag tog med mig extra mycket är de outslitbara orden: 

Hej. Tack. Hjälp. Förlåt.

Säg "hej" till dem du möter.
Tacka för det du får.
Be om hjälp när nåt känns svårt.
Säg förlåt.

Slit dem! 

Då växer de och gör underverk med såväl vårt eget mående, vår medmänniskas vardag och jag är övertygad om att de också ger de bästa resultaten när musiken tystnar och bandet landat på mattan.

Hej. Tack. Hjälp. Förlåt.

Vid pennan: Anna Sandel @rg_frombehind (Instagram)