Ge blod och Stöd Nevis RGK

17.01.2023

Sparbanken Skåne nya blodgivarprojekt räddar liv och stödjer det lokala föreningslivet!!

I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, förlossningskomplikationer och kroniska sjukdomar. Enskilda händelser som till exempel en olycka eller en blödning under en operation kan snabbt minska blodlagret. En påse blod har sex veckors hållbarhet vilket betyder att det hela tiden behövs frivilliga som lämnar blod.

Från den 11 januari och hela 2023 får den som inte redan är blodgivare men vill bli möjlighet att ge dubbla gåvor, dels i form av sitt blod som kan hjälpa andra, dels genom att kunna välja en skånsk förening som vi från bankens sida stöttar med 1 000 kronor. Det är våra tre ägarstiftelser som avsatt 1,5 miljoner under 2023 för att projektet ska kunna genomföras.

Lyft gärna fram detta initiativ i era föreningar. Ni har säkert många supportrar som kan ställa upp som blodgivare och samtidigt välja att stötta just er förening!

Mer information finns här:

Blodgivare med Sparbanken Skåne | Sparbanken Skåne (sparbankenskane.se)