ÅRSMÖTE 2023

27.02.2023

Kallelse till årsmöte 2023 

Dags för årsmöte! Nevis Rytmiska Gymnastikklubb
Nu är det dags för årets viktigaste möte för dig som är medlem i Nevis RGK! På årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor vi i styrelsen ska driva.
I dagordningen som kan ses nedan kan du läsa mer om vilka frågor vi ska ta beslut om.

Tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00-20.00

Plats: Mötesrummet i Hagalidhallen, Staffanstorp

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

BLI STÖDMEDLEM FÖR ENDAST 200kr/år:

Årsavgiften är 200 kr för stödmedlemmar och sätts in på bankgiro 589-0389, Meddelande: Stöd+Ditt namn. Endast betalande medlemmar är röstberättigade.

MOTIONER/FÖRSLAG skall vara styrelsen per mail nevis.rgk@gmail.com senast 2023-03-02

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

På hemsidan finner du också föreningens stadgar och information om medlemskap.

VARMT VÄLKOMNA