Årsmöte 2022 den 27/3

22.02.2022

Kallelse till Årsmöte 2022

ÅRSMÖTE 2022

Kallelse till Årsmöte 2022

Inte medlem ännu? Klicka här

När: Årsmöte den 27:e mars kl.11:00 - 12:30 Plats: Årsmötet kommer att genomföras fysiskt i Hagalidhallen, Staffanstorp

Plats: Fysiskt i Hagalidhallen, Staffanstorp OBS. om smittspridning fortsätter kommer årsmötet att hållas digitalt. Vi återkommer om detta när det närmar sig.

Tiden för mötet är vald så att både tränare, gymnaster och föräldrar skall kunna delta vid mötet. För gymnaster som tränar i Elitgruppen ser vi det som obligatoriskt.

Det är ett riktigt bra tillfälle att se demokrati och mötesstruktur i verkligheten!
Vi hoppas på stort intresse och hög närvaro!

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. mail: nevis.rgk@gmail.com

Valberedningen har ordet:

Om ni är intresserade av att delta i föreningsarbetet litet eller stort, så hör av er till valberedningen. Att jobba ihop ideellt med vår förening är givande och roligt!

Johanna Bonow (johannabonow@yahoo.se )

Ulrika Landin (ulrika.landin@gmail.com)

Stephanie Marcian (stephi.marcian@gmail.com )


DAGORDNING
DAGORDNING