Årets Idrottsprestation Staffanstorp

13.08.2022

Grattis till utmärkelserna som idag tilldelades på Skåne Festivalen till Johanna B som Årets ungdomsledare och Kazandra och Ida för Årets Idrott prestation 


Barn- och ungdomsledarpris

Syftet med ett barn och ungdomsledarepris är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen. Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun som är verksamma i föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn och ungdomsledare som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset kan endast delas ut en gång till samma person. Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.

Pristagarna utses av beredningen för kultur-, fritids och demokratifrågor.

Ungdomsledarpriset uppgår till 10 000 kronor och delas ut till en pristagare per år.

Årets idrottsprestation

Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra personer som är aktiva i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priset bör främst gå till person eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl behöver vara mantalsskriven på annan ort eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun.

Priset består av en silverbägare samt 2 000 kronor. Den förening i Staffanstorps kommun som bedöms har fostrat den aktive får 5 000 kronor.

Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år. Man har dock frihet att göra undantag från ålderskravet om synnerliga skäl finns.